Ctgb

Over CTGB

CTGB, voluit College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden heeft tot taak om volgens internationale afspraken en in de wetgeving verankerde criteria te beoordelen of gewasbeschermingsmiddelen en biociden veilig voor mens, dier en milieu zijn. Daarbij beoordeelt het Ctgb ook of de middelen werkzaam zijn. Op grond van deze beoordeling besluit het college of het middel in Nederland verkocht én gebruikt mag worden. Daarbij worden ook duidelijke voorschriften verplicht gesteld, die minimaal op het etiket moeten worden gezet.

Opdracht

Voor CTGB is een volledige nieuwe website opgezet in Sitefinity. Van ontwerp tot realisatie.

Belangrijkste onderdeel van de website is de toelatingen databank. Hiervoor zijn door middel van diverse, door Suneco ontwikkelde, webservices de back office systemen van CTGB ontsloten.