Infofolio een adresscan dataplatform op maat

Bij Suneco werken we met verschillende opdrachtgevers en branches. Infofolio bijvoorbeeld: een innovatief datasciene bedrijf in de financiële sector waar wij al lang en met veel plezier zaken mee doen. Zo hebben wij het Adresscan Dataplatform gebouwd en nu in beheer. Meer dan 170 organisaties maken 24/7 gebruik van de IT-diensten op dit platform. Maar eerst even een paar stappen terug: wat doen Infofolio en dit platform precies en wie is de eindgebruiker?

Over Infolio

Infofolio levert digitale informatieproducten aan de verzekeringsbranche. Zij beschikt namelijk over één van de meest uitgebreide databases op het gebied van vastgoed en risico in Nederland. De eindgebruikers van van het Dataplatform zijn dus verzekeringsmaatschappijen.

De opdracht

Die hebben we met beide handen aangegrepen. Want om technisch invulling te geven aan de vraag, heeft Suneco in 2020 opdracht gekregen voor de nieuwbouw van het ‘Adresscan Dataplatform’, dat vervolgens is uitgebreid met het Vereniging van Eigenaren (VvE) dataplatform. Suneco is verantwoordelijk voor de realisatie van de architectuur en technische realisatie van onder andere de database, webservices, Azure services en voor de beheeromgeving. In de beheeromgeving leggen we vast wie welke data mag en kan raadplegen en welke afspraken er zijn gemaakt over gebruik en betaling.

Kort gezegd: het zichtbare gedeelte (dus de voorkant van het platform, waar je inlogt) hebben we niet gemaakt, waar we ons bij Suneco op focussen is de koppeling tussen de data en de webapplicatie. Dus wanneer de verzekeraar bepaalde data op wil halen over een bepaald VvE-complex via de Adresscanner, zorgt onze techniek ervoor dat de juiste data wordt weergeven.

Over het VvE Dataplatform

In het VvE Dataplatform zijn de adressen en basiskenmerken van vrijwel alle VvE-complexen in Nederland, inclusief de bijbehorende componenten, op een gestructureerde manier vastgelegd en voorzien van een unieke ID. Zo kan een verzekeraar gemakkelijk het hele bestand opvragen van alle woningen die zij verzekert. Neem als voorbeeld de herbouwwaarde van een VvE-complex. Op die manier kan de verzekeraar het bestand monitoren en weet zij of ze nog goed zit qua premie. Door deze data zijn fysieke taxaties meestal overbodig.

Dus, de beschikbaarheid van goede data per VvE-complex maakt uiteindelijk de vaststelling van bouwkundige vervangings- en onderhoudskosten, het risico op en preventie van schade en de daarmee samenhangende kosten en premiestelling voor de verzekeringsmaatschappijen scherper en eenvoudiger.

De eerste resultaten

Eind van de zomer 2020 zijn eerste resultaten van het project gelanceerd zoals de VvE-webservice en een landsdekkend VvE-register. Voor het eind van 2020 is ook het bestaande Adresscan Dataplatform overgezet naar de nieuwe Azure-omgeving.

Suneco is al jarenlang de leverancier van solide maatwerkoplossingen voor Infofolio. Wij zijn er trots op de opdracht te hebben gekregen om het bestaande platform te vervangen en daarmee ook onze samenwerking te verlengen.’
- Mickel Jansen, manager Suneco

Het nieuwe Dataplatform hebben we gebouwd met nieuwe, maar bewezen technieken als Microsoft PowerApps, Azure AD B2C, Azure Data Factory, Azure Event Hub, Application Insights etc. Door zoveel mogelijk gebruik te maken van standaarden blijft het platform goed te beheren en is het ook goed overdraagbaar.

Met het nieuwe Adresscan en VvE Dataplatform kunnen wij onze klanten nog beter ondersteunen bij hun bedrijfsprocessen. Zo behouden wij als datascience bedrijf de voorsprong die we wensen.
- Michiel Jellema, directeur Infofolio

Doorontwikkeling

Na de oplevering van het nieuwe platform - eind 2020 - heeft de ontwikkeling ervan niet stil gestaan: eind 2021 hebben we namelijk uitbreidingen op het platform doorgevoerd om de nieuwe Adresscanner te kunnen faciliteren.

In de zomer van 2022 is nogmaals een project uitgevoerd waarbij wijzigingen zijn doorgevoerd op het platform. Vooral de beheeromgeving is uitgebreid, zodat de oude omgevingen ernaartoe kunnen worden gemigreerd.

Afbeelding van Adresscan van Infofolio, gemaakt door Suneco

Ben jij geïnteresseerd in onze diensten? Neem dan contact op via info@suneco.nl of bel naar 088-0027960.