Cloud diensten

Ten opzichte van een lokale of on-premise omgeving kan de cloud zeker 20% besparing op de exploitatie van je digitale platform opleveren. Suneco migreert je digitale platform of applicaties naar Azure en completeert de dienstverlening met Cloud management om deze in optimale staat te houden. We zijn sinds 2018 Microsoft Gold Cloud Platform partner en tevens Microsoft Cloud Solution Provider. We leveren Azure diensten namens Microsoft zonder tussenkomst van een andere partij.

In nauwe samenwerking met jouw organisatie bepalen we hoe en onder welke condities een cloudmigratie plaatsvindt.

Voor een cloudmigratie heeft Suneco een bewezen succesvolle aanpak met vier stappen:

 1. Quick scan
  Hierin wordt het bestaande IT-landschap in beeld gebracht en wordt bepaald welk deel in scope is voor de migratie
 2. Doelsituatie en aanpak
  In deze stap worden de (on)mogelijkheden bepaald voor migratie naar Azure, welke verbeteringen mogelijk zijn, wordt de doelarchitectuur vastgelegd, de business case opgesteld voor de migratie en exploitatie en het migratieplan gemaakt. Hierin wordt ook vastgelegd welke activiteiten door Suneco, de klant of wellicht door een andere partner uitgevoerd worden.
 3. Uitvoeren Migratie
  In deze stap wordt de doelomgeving in Azure ingericht, het migratieplan uitgevoerd en de voorbereiding voor overdracht naar beheer (DevOps) gedaan
 4. Cloud management
  De doelomgeving wordt bij Suneco in operationeel beheer genomen conform je wensen die zijn vastgelegd in een SLA.