Cito Webwinkel

Een andere opdrachtgever van Suneco was Cito. Je kent vast de Eindtoets en Entreetoets nog wel.

Cito krijgt te maken met steeds meer concurrentie van organisaties die diensten verlenen aan het onderwijs. Dit was aanleiding om een nieuwe webwinkel te realiseren, waarbij toegankelijkheid, veiligheid en gebruiksgemak bovenaan staan. Met dit project heeft Suneco voor Cito een digitaal platform neergezet. De webwinkel is hier een belangrijk onderdeel van en maakt het mogelijk dat de gebruikers van Cito, met name de scholen, een sterk verbeterde gebruikerservaring hebben. Het platform is onder architectuur geïntegreerd in het IT-landschap van Cito, waarbij bestellingen en facturen automatisch uitgewisseld worden. In een latere fase zullen de bestaande websites van Cito naar het platform, dat gebouwd is met Sitecore 9.1 en Ucommerce, worden gemigreerd.

Het platform draait in de Azure cloud en heeft Suneco lange tijd beheerd.