Cito Webwinkel

Cito, bekend van de Eindtoets en Entreetoets, richt zich primair op het verlenen van diensten aan onderwijsinstellingen. Cito krijgt te maken met steeds meer concurrentie van organisaties die diensten verlenen aan het onderwijs. Dit was aanleiding om een nieuwe webwinkel te realiseren, waarbij toegankelijkheid, veiligheid en gebruiksgemak bovenaan staan. Op basis van de online strategie van Cito heeft Suneco geadviseerd een combinatie van de nieuwste versie van Sitecore in combinatie met Ucommerce als webwinkeloplossing te realiseren.

Met dit project heeft Suneco voor Cito een digitaal platform voor de toekomst neergezet. De webwinkel is hier een belangrijk onderdeel van en maakt het mogelijk dat de gebruikers van Cito, met name de scholen, een sterk verbeterde gebruikerservaring hebben. Het platform is onder architectuur geïntegreerd in het IT-landschap van Cito, waarbij bestellingen en facturen automatisch uitgewisseld worden. In een later stadium zullen de bestaande websites van Cito naar het platform, dat gebouwd is met Sitecore 9.1 en Ucommerce, worden gemigreerd.

Het platform draait in de Azure cloud en wordt door Suneco beheerd