Vereniging eigen huis TIME-TO-MARKET PERFORMANCE PLATFORM

Vereniging Eigen Huis maakt al langere tijd gebruik van Progress Sitefinity als CMS voor haar websites. Door de jaren heen zijn er verschillende maatwerk applicaties aan het CMS toegevoegd. Naar de toekomst gezien wordt de beheerbaarheid steeds complexer en wordt de website minder flexibel.

Vereniging Eigen Huis vond in Suneco een zeer ervaren Sitefinity partner die inhouse een Sitefinity gecertificeerd development team kon leveren. De opdracht van Vereniging Eigen Huis is om alles met de Sitefinity first gedachte te ontwikkelen en de “oude” maatwerk applicaties waar nodig om te bouwen.

De volgende doelstellingen golden hierbij:

  • Betere performance van de website
  • Kortere time to market door gebruik te maken van Sitefinity standaarden
  • Betere beheerbaarheid van de website
  • Toekomst bestendig maken van de website
  • Kosten besparing door eenvoudige beheerbaarheid en kortere time-to-market.

Dankzij de inzet van het in-house development team van Suneco heeft er een verbeterslag plaats gevonden en worden alles ontwikkeld conform Sitefinity First, waarbij de time-to-market aanzienlijk is afgenomen en de productiviteit aanzienlijk is toegenomen. Het ombouwen van de “oude” maatwerk applicaties naar Sitefinity First is een continu proces waarbij grote stappen worden gemaakt in de betere beheerbaarheid en toekomst bestendig maken van de website