Voorouderen.nl

Voorouderen.nl heeft als doel ouderen te ondersteunen in zelfredzaamheid. Met een passie voor lekker, eerlijk en goed eten bieden ze kwalitatief hoogwaardige maaltijden voor een goede prijs. Daarnaast kunnen ouderen zich aanmelden voor één van de volledig verzorgde en gezellige arrangementen waar ontmoeting centraal staat.

Ouderenzorg is de laatste jaren enorm veranderd. Ouderen moeten langer thuis wonen, dienen zelfstandiger te blijven en staan er vaak alleen voor. Binnen moederorganisatie Stichting De Opbouw hebben het UITbureau van De Bilthuysen en ISZ De Brug de handen ineen geslagen om ouderen haar welzijnsdiensten aan te kunnen blijven bieden.

Met een ruime ervaring en grote naamsbekendheid biedt het UITbureau (al tien jaar) arrangementen en ISZ De Brug (al veertig jaar) maaltijden aan in regio De Bilt. Gezien de verschuiving van ouderenzorg is de wens ontstaan ouderen ook thuis te kunnen bedienen en haar diensten in een gezamenlijk e-commerce ouderenplatform aan te bieden. Daarnaast kan Voorouderen.nl een grotere doelgroep bereiken en wordt het gemak om diensten af te nemen gecentraliseerd en vergroot.

Na een grondig voortraject heeft De Opbouw een leveranciersselectie gedaan waarbij is gekozen voor Suneco. Suneco heeft veel ervaring met Sitefinity, waarin de e-commerce oplossing uitgevoerd diende te worden en kon met haar strategie De Opbouw overtuigen van de beste oplossing.

Concept en strategie

De Opbouw heeft gevraagd om het concept in zijn geheel uit te werken en op te bouwen via een PRINCE2 Projectmethodiek. In goed overleg met de stuurgroep is het project vervolgens uitgestippeld en van start gegaan.

Het concept is volledig uitgedacht: van marktonderzoek tot merknaam met logo. Met behulp van strategische sessies met de werkgroep zijn alle wensen uitgewerkt in een heldere strategie en vervolgens doorvertaald naar een digitale strategie.

Uitdagingen

Binnen het project was het van belang een oudere doelgroep aan te spreken, met een simpel checkout proces. Waar maaltijden een geheel andere checkoutflow hebben dan arrangementen, moest er goed worden nagedacht hoe we het checkout proces het beste konden inrichten. 

Daarnaast biedt Voorouderen.nl haar diensten aan in een specifieke regio. Om deze reden is een postcodecheck op meerdere plaatsen in de webshop en het checkoutproces ingebouwd om te borgen dat de juiste doelgroep bediend wordt.

Oplossing

Suneco heeft de webshop voorouderen.nl opgezet in de nieuwste versie van CMS Telerik Sitefinity, in een volledig modern, intuïtief en responsive design. Hier worden momenteel meer dan 200 maaltijden en arrangementen aangeboden. In de toekomst kan de webshop worden uitgebreid met meerdere specifieke diensten.

Gebruikte technieken (voor de techneuten)

Projectmanagementmethodiek: Prince2
Technieken: Telerik Sitefinity 9.1, volledige implementatie van MVC widgets, Sitefinity Feather.

Voorouderen.nl
Toepassing
E-commerce
Platform
Sitefinity