Altijd als eerste onze nieuwste blogs lezen? Laat je email adres achter en je ontvangt een bericht als wij een nieuw blog plaatsen.

Het inventariseren van de requirements van nieuwe software kan overweldigend zijn. Zeker als het gaat om een groot project. Waar wordt gestart, wordt niets vergeten, worden de verschillende scenario’s wel uitgedacht en beschreven?

Headerafbeelding bij blog storymapping

Voor het inventariseren en uitwerken van de requirements is door Jeff Patton een handige methode bedacht: storymapping.

Met storymapping worden de gewenste functionaliteiten geïnventariseerd en prioriteiten toegekend. Deze methode werkt met een top-down aanpak, wat wil zeggen dat eerst de grote functies geïnventariseerd worden en dan per functie steeds verder de diepte in gegaan wordt. Hoe dieper, hoe gedetailleerder en uitgebreider het uiteindelijke takenbord. De kunst is om de functies te beschrijven op het juiste detailniveau. Niet te globaal, maar ook niet teveel in detail beschrijven. Sander Hoogendoorn heeft de verschillende niveaus van het beschrijven van de functionaliteiten uitgewerkt in een handig schema:

Schema met use case levels

User stories

User stories zijn korte functionele beschrijvingen van wat de computer doet of de gebruiker doet of moet doen. Het bevat een omschrijving en acceptatiecriteria. Veelal wordt een user story uitgeschreven in zinnen als:

 • Als ingelogde klant wil ik mijn facturen kunnen inzien, zodat ik weet welke uitgaven ik in het verleden heb gemaakt.
 • Als marketeer wil ik een nieuwsbrief kunnen sturen via mail, zodat ik abonnees op de hoogte kan houden van nieuwe acties.
 • Als ingelogde klant wil ik een retourorder kunnen plaatsen, zodat ik een ontvangen bestelling kan terugsturen en mijn geld terug kan krijgen.

Een user story is dus een duidelijk afgebakende functionaliteit, uitgewerkt in een duidelijke omschrijving.

Story mapping toepassen

Het uiteindelijke resultaat van story mapping is een duidelijke inventarisatie van alle user stories.

Om alle gewenste functionaliteiten helder te krijgen en prioriteit toe te kennen is storymapping een hele effectieve methode. De volgorde van de top-down benadering van storymapping is als volgt:

 1. Inventariseren van de doelen
 2. Bepalen van de activiteiten (Epic)
 3. Bepalen van de taken (Feature)
 4. Beschrijven van de user stories

In praktijk worden bij kleinere projecten Epic of features achter gelaten. Dan worden de stappen 2 en 3 samengevoegd als één stap. Dan krijg je dus de inventarisatie van de activiteiten of taken die samen antwoord geven op het doel. In onderstaand voorbeeld gaan we even uit van een groter project en lopen we alle stappen bij langs.

Schema van storymapping stappenplan

Wat zijn de doelen?

Stel je voor dat we een webshop gaan maken. Hierbij kunnen we een aantal doelen opstellen, zoals:

 • Product vinden
 • Bestelling plaatsen
 • Gebruikersaccount maken
 • Product(en) retourneren

Activiteiten bepalen

Vervolgens gaan we de activiteit bij het doel bepalen. Laten we de activiteit bepalen bij het doel ‘Producten retourneren’. De activiteit is hier bijvoorbeeld: Retour aanmelden.

Taken inventariseren

Welke taken moeten er ondernomen worden om de activiteit uit te voeren? De gebruiker moet een aantal stappen doen om een retour te kunnen aanmelden. Deze worden uitgeschreven in features:

 • Verzonden bestelling vinden
 • Producten selecteren voor retour
 • Retour bevestigen

User stories beschrijven

Vervolgens kunnen de taken worden opgesplitst in een of meerdere user stories. Zie het voorbeeld hieronder:

Voorbeeld van story mapping

Deze stappen worden uitgewerkt voor ieder doel. Deze top-down benadering maakt het voor de stakeholders gemakkelijker om een compleet overzicht te maken, zonder afgeleid te worden door details. Eerst worden de taken op grote lijnen in kaart gebracht en wordt het ‘raamwerk’ van taken zichtbaar. Uiteindelijk komen de details aan bod die van belang zijn bij de realisatie van de user stories.

Het bepalen van prioriteiten wordt met deze methode een stuk gemakkelijker. Dit wordt toegepast met ‘slicing’. Er worden een of meerdere strepen getrokken tussen de user stories, waarbij de user stories op volgorde van prioriteit worden ingedeeld. Een blok met user stories tussen de strepen worden gezien als één sprint. In het voorbeeld hieronder worden de user stories verdeelt in van drie sprints.

Voorbeeld van Slicing van de user stories

Conclusie

Met de top-down benadering van storymapping wordt het gemakkelijker om een overzicht van de requirements te maken, zonder afgeleid te raken van de details. Daarnaast maakt de slicing methode het mogelijk om op eenvoudige wijze de verschillende user stories in te plannen over één of meerdere sprints.

Wel een punt van aandacht is het detailniveau waarop de verschillende stappen worden uitgewerkt. De kunst is om deze niet te globaal te beschrijven of met teveel details. Om deze reden loont het om in kleinere projecten ervoor te kiezen om stap twee of drie over te slaan.

Meer achtergrond nodig? Neem contact met ons op

Deel deze pagina