De tien geboden die het succes van je app bepalen

Met alle apps die dagelijks in de stores komen is de concurrentie enorm. Wat maakt de ene app wel een succes en dat een andere app het tóch niet haalt? In deze blog vertellen we je de 10 aandachtspunten.

Je hebt een uitmuntend idee voor een mobile app… en dat is HET stukje software wat nog mist in de app stores. Je besluit je te oriënteren op het ontwikkelen van deze app. Miljoenen apps zijn inmiddels ontwikkeld en in de stores geplaatst maar slechts een klein percentage is ook echt een succes geworden. Wat bepaalt nu of je app het verwachte succes gaat leveren? En welke struikrovers liggen er op de loer die het juist willen laten floppen?

In dit artikel geven we je onze tien geboden die je app tot een succes maken.

10. Gij zult uw doelgroep goed onderzoeken

Als je je doelgroep kent dan weet je wat belangrijk voor ze is. Onderschat niet de waarde van een goed vooronderzoek. Voor een tiener die geïnteresseerd is in muziek is een moderne en flitsende vormgeving van je app belangrijker, dan voor een vogelaar die meer wil weten over specifieke vogels. Voor een hardloper is het van groot belang dat zijn muziek- en tracking-app zuinig om gaat met het batterijgebruik. Maak dus een lijst met eigenschappen die belangrijk zijn voor je doelgroep en stel daaraan gekoppelde randvoorwaarden op.

Onderzoek ook welke verwachtingen de doelgroep van je app heeft. Dit zou nog wel eens kunnen afwijken van je eigen verwachtingen. Als in hun beleving de key-features niet aanwezig zijn dan zal de app niet lang blijven boeien.

9. Gij zult onderscheidend zijn

Kijk niet al te veel af van andere vergelijkbare (succesvolle) apps maar volg vooral je eigen visie. Denk er dus aan dat je vernieuwend en onderscheidend moet zijn. De toegevoegde waarde van je app bepaalt of een kersverse nieuwe gebruiker je app blijft gebruiken, of dat hij hem de-installeert.

8. Gij zult in marketing investeren

Hoe kom je in beeld in de stores? Optimaliseer je app pagina, website en creëer naamsbekendheid door te adverteren en jezelf te laten zien. Meer tips en ideeën nodig om je naamsbekendheid in de store te verhogen lees je in deze blog.

7. Gij zult het allemaal niet alleen doen

Je kunt niet overal in uitblinken… zelfs jij niet. Normaal gesproken heeft iemand met veel gevoel voor het programmeren wat minder gevoel bij design en andersom geldt vaak hetzelfde. De competenties programmeren, design, marketing en support zijn allemaal van belang. De onderwerpen die je minder interesseren zul je vanzelf ook niet perfect uitvoeren. Daarom is het goed om mensen te vinden die met je willen samenwerken en competenties bezitten waar jij juist niet goed op scoort. Daarnaast is het altijd goed om een sparringpartner te hebben om vraagstukken te bespreken.

6. Gij zult meten, want meten is weten

Hoe gaat je doelgroep met je app om? Meet het gedrag op je app, meet de reacties op je app, meet de fout ratio en waar het dan fout gaat. Meten kan vrij uitgebreid met Google Analytics of Google Firebase. Om te bepalen of je app een succes is stel je eerst duidelijke doelen vast. Meet vervolgens of je doelen gehaald zijn. Bijvoorbeeld welke onderdelen het meest populair zijn, de resultaten of conversie die je behaalt. Trek conclusies en zet actiepunten uit om continu te verbeteren.

5. Gij zult zorgen voor een professionele uitstraling

De indruk die blijft hangen bij het gebruiken van een mobile app wordt voor een groot deel bepaald door de uitstraling die de app heeft. Een goed uitgedacht en tot in de puntjes kloppend design schept vertrouwen. Daarom is het ook geadviseerd om het ontwerp te laten maken door een designer die ervaring heeft met mobile apps. Een clean en eenvoudig ontwerp is een vereiste, hierover later meer.

Ben je van plan om geld te verdienen met advertenties? Wees je ervan bewust dat de hoeveelheid advertenties in de app en de mate waarin ze belemmerend zijn voor het gebruiken van de app een grote invloed hebben op de indruk die het achterlaat. Één gebruiker zal ads accepteren, de ander zal je app minder aantrekkelijk vinden. Er bestaat dus een kans dat het je gebruikers kost.

Ook het verplicht laten kijken naar advertentiefilmpjes is iets wat veel geld oplevert, maar ook voor velen een te grote irritatiefactor is en dus veel de-installaties oplevert. Daarnaast is ook het terugkerend verzoeken een review in de store te plaatsen voor velen een grote irritatiefactor.

4. Gij zult testen, testen, testen en laten testen

Zoals eerder aangegeven is het vertrouwen winnen van je gebruikers erg belangrijk om mensen te binden. Dit vertrouwen moet je ook zien te behouden, en daarom is het van belang om voor iedere release grondig te testen. Definieer testscenario’s zodat je geen functionaliteiten overslaat, maar laat ook gebruikers testen die niet betrokken zijn bij de ontwikkeling van je app. Zij zijn representatief voor de gebruiker en zullen mogelijk een aantal paden testen die je zelf nog niet voorzien had. Hier kunnen bij uitstek de beta-test mechanismes voor gebruikt worden die Google (test-tracks) en Apple (testflight) aanbieden in de release dashboards.

3. Gij zult de app eenvoudig maken

Je app zo simpel mogelijk houden draagt bij aan de gebruiksvriendelijkheid van de app. En een gebruiksvriendelijke app wordt liever gebruikt dan een vergelijkbare app die omslachtiger werkt of verwarring veroorzaakt. Lees onze tips in onze blog over het gebruiksvriendelijk maken van je app.

2. Gij zult een zeer goed idee hebben

Misschien heb je al meerdere nachten liggen broeden op een masterplan en denk je het gouden ei te hebben gevonden. Je kijkt in de stores en dan blijkt het TOCH al te bestaan. Geen paniek, je hoeft nog geen streep door je plan te trekken. Sterker nog, het geeft waarschijnlijk aan dat er animo voor je beoogde app is. Als het slechts enkele apps zijn, installeer ze en kijk waar jouw versie mogelijk beter, gebruiksvriendelijker of relevanter kan zijn. Zoals eerder aangegeven is het van belang om toegevoegde waarde te kunnen bieden ten opzichte van de concurrentie.

Indien de store echt verzadigd lijkt te zijn met apps die helemaal hetzelfde doen als wat jij voor ogen hebt dan kun je wellicht beter een paar nachten verder broeden.

Mocht je idee helemaal niet in de store aanwezig te zijn dan kan dit een aantal dingen betekenen:

Het is toch niet zo’n heel goed idee, vraag daarom voldoende feedback aan mensen uit je omgeving die oprecht en eerlijk kunnen zijn.
Je idee is enorm complex om te realiseren. Inventariseer wat je nodig hebt en bekijk per punt van wie en wat je afhankelijk bent. Schat vervolgens de haalbaarheid in.
Het is echt het gouden ei en bijna een wonder dat deze nog niet tussen die miljoenen apps bestaat. In dat geval is het hoog tijd om even met Suneco te bellen. 😉 Dit avontuur gaan we graag met je aan.

1. Gij zult zeer toegewijd zijn

We kunnen deze laatste twee punten zien als de twee minimale vereisten om een app te kunnen laten slagen. Het idee moet kloppen, en je moet er veel energie en tijd in willen steken. En niet alleen qua ontwikkeling maar ook qua marketing, support en doorontwikkeling.

Ga volle bak of begin er niet aan want al is je idee nog zo goed, zonder deze toewijding zal het succes uitblijven.

Persoonlijke ervaringen van onze app ontwikkelaars

Door schade en schande wordt men wijs, en dat gaat voor dit onderwerp helemaal op. Want door apps te maken en in de stores te lanceren leer je pas echt welke factoren de populariteit van je app bepalen. De beschreven ervaringen zijn gebaseerd op de succesvolle en minder succesvolle projecten van verschillende collega’s die onder persoonlijke titel zijn ontwikkeld.